Hanketietoa

Yhteistoiminnallisella allianssimallilla toteutettavan Turun musiikkitalo Fuugan hankesuunnitelma on laadittu tiiviinä yhteistyönä allianssikumppanien kesken. Tavoitteena on saavuttaa musiikkitalolle asetetut korkeat laadulliset kriteerit kustannustehokkaasti ja riskittömästi.

Turun musiikkitalon hankesuunnitelma pohjautuu kilpailun voittaneen ja nyt allianssiosapuolena olevan ryhmittymän ehdotussuunnitelmaan. Musiikkitalon allianssiin kuuluvat Turun kaupunki, Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy ja alihankkijana Laidun-design Oy. Allianssissa osapuolet ovat yhteisesti vastuussa hankkeen tavoitteiden toteuttamisesta, kustannustavoite mukaan lukien.

Tilaajan eli Turun kaupungin budjetti talolle on noin 89 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi musiikkitalon kokonaiskustannusarvion 14.11.2022 hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Turun musiikkitalon hankesuunnitelmassa on kuvattu hankkeen tavoitteiden ohella muun muassa talon rakennuspaikka ja tontti, tilojen toiminnalliset tarpeet, hankkeen riskit ja mahdollisuudet sekä kustannukset ja aikataulu. Hankesuunnitelman liitteenä on kattava aineisto arkkitehdin esittelymateriaalia, pohjapiirustuksia sekä talon tekniset määritykset.