Turun musiikkitalo Fuuga tullaan rakentamaan Itsenäisyydenaukiolle Aurajoen itärannalle. Rakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2025. Osaksi uudisrakennusta toteutetaan laaja prosenttitaidehanke, joka käynnistyy portfoliohaulla keväällä 2023.

Turun kaupungin järjestämän portfoliohaun kautta etsitään taiteilijaa tai taidetyöryhmää rakennuksen ulkotiloihin sijoittuvan taidekokonaisuuden suunnittelijaksi. Portfoliohaku avautuu internetissä 1.3.2023 kello 9.00 ja päättyy 16.4.2023 kello 23.59.

 1. Portfoliohaun järjestäjä, kohde ja tarkoitus
 2. Portfoliohaun materiaali
 3. Valintaperusteet
 4. Taidetyöryhmän jäsenet
 5. Portfoliohaun kautta toteutussuunnitteluun
 6. Portfoliohaun aikataulu
 7. Henkilötietojen käsittely
 8. Hakuun liittyvät kysymykset
 9. Portfoliohaun taustamateriaali

Portfoliohaun järjestäjä, kohde ja tarkoitus

Kaikille Suomessa toimiville taiteilijoille suunnatun portfoliohaun kautta etsitään ehdokkaita Turun musiikkitalo Fuugan ulkotaidekokonaisuuden suunnittelijaksi. Haku toteutetaan ArtCurator-verkkopalvelun kautta. Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta.

Turun musiikkitalo tulee sijoittumaan Aurajoen rantaa myötäilevän Itäisen Rantakadun varrelle, nykyisen Itsenäisyydenaukion paikalle. Musiikkitalo tulee muodostamaan yhdessä viereisten Kaupunginteatterin ja Wäinö Aaltosen museon WAMin kanssa merkittävän kulttuurikeskittymän aivan kaupungin liikekeskustan tuntumaan. Uudisrakennus rakentuu paviljonkimaisena kokonaisuutena puistoalueelle. Rakennuksen julkisivujen kaartuvat piirteet eivät etsi arkkitehtonista yhteyttä ympäröiviin rakennuksiin, vaan jättää niiden kaupunkikuvallisen aseman mahdollisimman ennalleen.

Musiikkitaloon tulee kaksi salia, konserttisalina toimiva 1300-paikkainen pääsali ja 300-paikkainen monitoimisali. Orkesterimusiikin esittämisen lisäksi pääsali soveltuu myös muihin käyttötarkoituksiin kuten sähköisesti vahvistettavan musiikin esittämiseen, kokous- ja kongressikäyttöön sekä pienimuotoisiin esityksiin. Orkesterimonttu mahdollistaa muun muassa oopperan esittämisen. Sali muodostaa talon sydämen, ja tilaan tuleva päivänvalo tuottaa sisätiloihin selkeän visuaalisen vaikutelman myös illalla. Sisätilan muodot ovat kaarevia ja dynaamisia. Puupinnat luovat tilaan lämpimyyttä.

Musiikkitalon ulkotiloihin ja välittömään läheisyyteen tulee viheralueita, joissa on tarkoitus yhdistää vihersuunnittelua ja taidetta. Viheraluekokonaisuus muodostuu neljästä osasta: Itäisen Rantakadun puoleisesta Kulttuuriaukiosta, yläterassista rakennuksen koillispuolella, Aurajoen suuntaan avautuvasta näköalaterassista ja kaakonpuoleisesta kattopuutarhasta. Portfoliohaun kautta valittava taiteilija tai työryhmä tulee työskentelemään alusta lähtien kiinteässä yhteistyössä rakennushankkeen arkkitehdin ja pihasuunnittelijan kanssa. Tavoitteena on muodostaa vihertaiteeseen tai ympäristötaiteeseen pohjautuva kokonaisuus, jossa istutukset ja taide yhdistävät neljä viheraluetta yhdeksi taiteelliseksi kokonaisuudeksi. Hankkeeseen liittyy myös nykyisin Itsenäisyydenaukiolla sijaitseva kuvanveistäjä Terho Sakin Soihtu-suihkulähdeteos, joka tulee sijoittumaan Kulttuuriaukiolle ja jonka ympäristö muokataan sopimaan ulkotilojen taidekokonaisuuteen.

Portfoliohaku sisältyy musiikkitalon taidehankkeeseen, jonka kautta taidetta tullaan tilaamaan rakennuksen ulkopuolelle ja sisätiloihin. Musiikkitalon taidekokonaisuuden teemoja ovat äänet, veden liikkeet, kaiut ja heijastukset sekä vihertaide. Ulkotaiteen osalta painotetaan teososien muuntautumiskykyä vuodenaikojen vaihteluiden mukaan. 

Ulkotilojen viheralueisiin liittyvä taidekokonaisuus tulee olla valmiina marraskuussa 2025.

Portfoliohaun materiaali

Porfoliohaku toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta 1.3.–16.4.2023. Hakijoilta pyydetään hakulomakkeen yhteyteen PDF-muodossa oleva portfolio (enintään 15 Mt), jonka tulee sisältää seuraavat osiot:

 • taiteilijan tai työryhmän jäsenten ansioluettelot
 • enintään viiden toteutuneen teoksen esittely teoskuvien avulla (maks. 3 kuvaa per teos) sekä tekstiosuus, josta selviävät teoksissa käytetyt materiaalit, koko, teoksen sijainti- tai tapahtumapaikka ja valmistumisvuosi. Jos teokset on toteutettu ryhmätyönä, hakijan tulee kuvata oma vastuualueensa niiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toteutettuja teoksia voi esitellä myös suoratoistopalvelun kautta, jolloin tarpeelliset linkit salasanoineen liitetään mukaan dokumenttiin
 • saatekirje (maks. 2500 merkkiä) jossa hakija voi kuvata vapaasti taiteellista työskentelytapaansa ja perustella, miksi juuri hän tai hakijana toimiva ryhmä soveltuisi musiikkitalon ulkoteoskokonaisuuden toteuttajaksi.

Hakuun osallistuvien portfolioiden tekijänoikeudet kuuluvat taiteilijoille, eikä haun järjestäjällä ole oikeuksia portfolioiden sisältämään aineistoon.

Hakuun osallistutaan osoitteessa turunmusiikkitalo.artcurator.io (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Valintaperusteet

Portfolioiden perusteella valitaan toteutusvaiheeseen taiteilija tai työryhmä, joka parhaiten täyttävät seuraavat tavoitteet: 

 • hakija työskentelee ammattimaisesti kuvataiteen kentällä ja hallitsee omaan työskentelyyn liittyvät välineet ja materiaalit
 • hakijalla on kokemusta julkisen taiteen hankkeen tai vastaavan prosessin onnistuneesti läpiviedystä toteutuksesta
 • hakijan taiteellisen tuotannon laatu ja luonne soveltuvat musiikkitalon käyttötarkoitukseen, arkkitehtoniseen ilmeeseen ja rakennuksen ympäristöön
 • portfolioita arvioitaessa huomioidaan hakijoiden aikaisempi kokemus yhteistyöhankkeista eri alojen toimijoiden kanssa, työnäytteet ja aiemman taiteellisen tuotannon taso.

Myöhästyneet portfoliot jätetään huomioimatta.

Taidetyöryhmän jäsenet

Portfoliohakuun saapuneet ehdotukset arvioi taidetyöryhmä, johon kuuluvat:
Anne Antola, toimitilojen rakennuttamispäällikkö, Turun kaupunki
Tuomas Silvennoinen, arkkitehti/pääsuunnittelija, PES-Arkkitehdit Oy
Hiroko Kivirinta, WSP Finland, pihasuunnittelija
Nikke Isomöttönen, intendentti, Turun filharmoninen orkesteri
Marjo Aurekoski-Turjas, tutkija, Turun museokeskus
Riitta Kormano, intendentti, Turun museokeskus,
Ville-Matti Rautjoki, apulaisintendentti, Turun museokeskus
Turun taiteilijaseurojen nimittämä taiteilijaedustaja

Portfoliohaun kautta toteutussuunnitteluun

Portfoliohaun tuloksena valitaan taiteilija tai työryhmä taidekokonaisuuden suunnittelijaksi. Suunnittelutyössä tehdään tiivistä yhteistyötä arkkitehdin ja pihasuunnittelijan kanssa. Valitun taiteilijan kanssa tehdään erillinen tilaussopimus suunnittelutyöstä. 

Portfoliohaun kohteena olevan teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannuksiin on varattu 210 000 € (alv. 0 %). Tämän lisäksi hankkeen toteutusta varten on varattu erillinen 35 000 euron määrärahavaraus mahdollisiin perustus- ja valaisukustannuksiin.

Portfoliohaun aikataulu

Portfoliohaku avautuu keskiviikkona 1.3.2023 kello 9.00 ja päättyy sunnuntaina 16.4.2023 kello 23.59. Hakijan tulee tämän ajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää portfolioaineistonsa verkkopalvelussa osoitteessa: turunmusiikkitalo.artcurato.io

 • Hakuaika alkaa 1.3.2023 kello 9.00 ja päättyy 16.4.2023 kello 23.59
 • Portfoliohaun tulokset ilmoitetaan 19.5.2023 mennessä
 • Teoskokonaisuuden toteutussuunnittelu käynnistyy portfoliohaun kautta valitun taiteilijan tai työryhmän kanssa kesäkuussa 2023
 • Valittu teoskokonaisuus valmistuu musiikkitalon ulkotiloihin marraskuun 2025 loppuun mennessä.

Henkilötietojen käsittely

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

Hakuun liittyvät kysymykset

Portfoliohakua koskevia kysymyksiä voi lähettää 6.–12.3. välisenä aikana osoitteeseen: taidekokoelmat.museopalvelut@turku.fi. Kysymyksiin vastataan 20.3. mennessä.
Haun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io. Apua verkkopalvelun käyttöön saa lisäksi live chat -tuesta, joka on avoinna arkisin kello 9–17. 

Portfoliohaun taustamateriaali

 1. Musiikkitalon asemapiirustus
 2. Havainnekuvat