Turun musiikkitalon allianssi on valinnut useita erikoissuunnittelukumppaneita mukaan hankkeeseen. Erikoissuunnittelijat valittiin monivaiheisen kilpailutuksen jälkeen, ja valinnassa mitattiin muun muassa yhteistoimintaa ja ongelmanratkaisukykyä sekä kokonaistaloudellista arvoa.

Alansa huippuosaajia valikoitui useista eri yrityksistä. LVIS-suunnitteluun on valittu Rejlers Oy, rakennesuunnitteluun A-insinöörit Oy sekä elinkaarisuunnitteluun Green Building Partners / Raksystems Oy.

Lisäksi kumppaneiksi on valittu automaatio- ja palonsammutusjärjestelmän suunnitteluun Granlund Oy, geosuunnitteluun Maanpää Geo Oy, palosuunnitteluun Markku Kauriala Oy, tietomallikoordinaattoriksi Sweco Oy, maisemasuunnittelu ja liikennesuunnitteluun WSP Finland Oy ja People Flow-suunnitteluun Kone Hissit Oy.

- On mielenkiintoista olla mukana elinkaarisuunnittelijana Turun musiikkitalon hankkeessa, joka on ympäristösertifioitavaksi kohteeksi ainutlaatuinen. Hankkeelle haetaan kansallista RTS-ympäristöluokitusjärjestelmän sertifiointia, joka soveltuu hyvin myös konserttitalotyyppisen kohteen ympäristösertifiointiin, kertoo Green Building Partners Oy:n johtava asiantuntija Sanna Pasanen.

- Ympäristöluokituksessa kiinnitetään huomiota muun muassa sisäilmaolosuhteisiin, kosteudenhallintaan, elinkaarikustannuksiin, energiatehokkuuteen sekä kulutuskestävyyteen. Sertifiointiprosessista saadaan suurempi hyöty, kun pääsemme elinkaarisuunnittelijana olemaan mukana hankesuunnittelusta lähtien ympäristöön, energiaan ja elinkaareen liittyvissä ratkaisuissa, Pasanen jatkaa.

- Turun musiikkitalo on paitsi kulttuurisesti myös teknisesti huikea ja monipuolinen suunnittelukohde. Laatuvaatimukset ovat korkeat, kuten Aurajoen rannalle kulttuurimaisemaan rakentuvalle rakennuksessa kuuluu. A-Insinööreillä on vankka kokemus kansallisesti merkittäen kulttuurirakennusten suunnittelijana sekä yhteistyöstä alliansseissa ja allianssien kanssa. On hienoa päästä näyttämään ja käyttämään tätä osaamistamme, johtaja Pekka Narinen A-Insinööreistä sanoo.

- Meillä kahden hyvin perinteikkään turkulaisen sähkö- sekä lvi-insinööritoimiston yhdessä nykyään muodostavalla Rejlers Finland Oy:n Rakentamisen Turun toimialan suunnittelujoukkueen edustajilla on ollut aiemminkin vuosien varrella kunnia saada osallistua useisiin merkittäviin kaupungin rakennushankkeisiin, kommentoi Rejlers Oy:n liiketoimintajohtaja Jukka Nurmi.

- Turun musiikkitalo on kuitenkin hyvin keskeisen sijaintinsa ja vahvan kulttuurihengen omaavana rakennuksena jotain sangen omalaatuista ja sitä kautta poikkeuksellisen mielenkiintoinen kohde suunnittelijalle. Rejlers kokee siis suurta ylpeyttä saadessaan olla mukana osana hankkeen suunnitteluryhmää, Nurmi tiivistää.

Erikoissuunnittelijoilla merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa 

Erikoissuunnittelijoiden rooli hankkeessa on tärkeä, kun suunnittelu etenee kohti hankkeen tavoitteita. Turun musiikkitalon hankkeen tavoitteena on muun muassa turvalliset ja terveelliset tilat, edulliset käyttökustannukset sekä vähähiilinen ja energiatehokas rakennus, jonka elinkaari on 100 vuotta. Oikeilla suunnittelijavalinnoilla halutaan varmistaa näiden tavoitteiden saavuttaminen. 

- Suunnittelun keskiössä on aluksi konserttisali ja sen toimivuus. Lukuisien eri taloteknisten järjestelmien yhteensovittaminen, vaativat rakenteelliset ratkaisut akustisia vaatimuksia huomioiden, tuovat suunnittelutyölle mielenkiintoa ja haasteita. Allianssimallissa pyritään yhdessä tilaajan, käyttäjän, rakentajan ja suunnittelijoiden kanssa ratkaisemaan haasteita sekä löytämään innovatiivisia tapoja toteuttaa kohde, kertoo projektipäällikkö Juha Kartastenpää Hartelasta.

Vieraiden mielipiteitä ja ajatuksia kuullaan etukäteen

Musiikkitalon tulevilta käyttäjiltä kerätään Kerro kantasi -kyselyssä mielipiteitä ja ajatuksia siitä, mitä musiikkitalossa halutaan kokea ja tehdä ja mikä talon toiminnassa on erityisen tärkeää. Kyselyssä voi lisäksi antaa nimiehdotuksen uudelle musiikkitalolle. Avoimeen kyselyyn annetut kommentit ovat luettavissa ja omat ideat voi antaa rekisteröitymättä 8.7. mennessä.

https://kerrokantasi.turku.fi/musiikkitalo

Turun musiikkitalosta rakentuu kansainvälisesti merkittävä musiikin keskus, jossa maailmanluokan akustiikka yhdistyy huippuluokan toimivuuteen. Hankkeen tilaaja on Turun kaupunki. Allianssimallilla valmistuvan rakennuksen allianssikumppanit ovat Turun kaupunki, Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy sekä alihankkijoina Laidun-design Oy ja Akukon & Kahle Acoustics -yhteenliittymä. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa kesällä 2023.